Изберете страница
Настоящата политика за поверителност описва по какъв начин “Юнайтед Бискитс Лимитед” (Обединеното кралство), извършващи търговска дейност като “пладис” в качеството на собственик и оператор на този уебсайт (“Компанията”, “ние” или “нас”), събират и обработват лична информация за вас чрез ползването на този уебсайт и неговото съдържание (“Сайт”), как използваме и защитаваме тази информация, и вашите права по отношение на тази информация.

Личната информация е информация, или комбинация на части от информация, които биха позволили в някаква степен да бъдете идентифицирани.

 

Личната информация, която използваме

Ние ще събираме лична информация за вас от различни източници, включително и информацията, която събираме от вас директно (например

когато се свържете с нас), и информацията, която събираме за вас от други източници, описани по-долу:

Моля да отбележите, че е възможно по закон да се изисква от нас да събираме определена лична информация за вас, или да е последствие от каквито и да било договорни отношения, в които бихме могли да се намираме с вас. Непредоставянето на тази информация може да попречи или забави изпълнението на тези задължения. Ние ще ви информираме по времето, когато вашата информация се събира, дали определени данни са задължителни, и какви са последиците от непредоставянето на такива данни.

 

Лична информация, която събираме директно от вас

Категориите на информацията, която събираме директно от вас, са:

(а) лични данни (например име, пол, възраст)

(б) други данни за връзка (такива като телефонен номер, адрес на електронната поща, пощенски адрес или номер на мобилния телефон)

(в) информация, която събираме автоматично от вас чрез употребата на бисквитки и други идентифициращи технологии за устройства (“Бисквитки и технологии за проследяване”)

 

Информация, която събираме от други източници

Ние събираме информация за вас от сайтовете на социалните мрежи (например Фейсбук, Туитър, Инстаграм)

Категориите на информацията, която събираме за вас от тези източници, са:

(а) лични данни (например име, дата на раждане)

(б) други данни за връзка (например телефонен номер, адрес на електронната поща, пощенски адрес или номер на мобилния телефон)

(в) мненията, които изразявате към нас или за нас в социалните медии

 

Използване на вашата Лична информация

Ние използваме вашата лична информация, за да:

(а) се свържем с вас за мненията ви за нашите продукти, услуги или уебсайтове

(б) подобрим нашия Сайт, продукти и услуги, и да доставим съдържание, което е персонализирано спрямо вашите интереси

(в) отговорим на вашите запитвания и изисквания

(г) комуникираме с вас във връзка с всякакви промоции, които може да провеждаме

(д) удостоверим вашата самоличност, когато влизате в нашия уебсайт

(е) ви предоставим информация за продукти или промоционални и други предложения от нас, или нашата компания-майка, филиали и дъщерни дружества, разработчици на Сайтове и други промоционални партньори в съответсвие с маркетинговите ви предпочитания

(ж) посрещнем договорните си задължения към вас по силата на нашите правила и условия за ползване

(з) спазим законовите си задължения, на които подлежим, и да си сътрудничим с регулаторите и органите за правоприлагане

(и) да упражним законовите си права, където е необходимо това да бъде направено, например за откриване, предпазване и отговаряне на искове за измама, искове за нарушаване на интелектуална собственост или нарушения на закона

(к) при спешни случаи да защитим здравето или безопасността на ползвателите на Сайта или на обществото, или в интерес на националната сигурност

 

Законови основания за обработването

Ние трябва да имаме законови основания, за да обработим вашата лична информация. В повечето случаи законовите основания са някое от следните:

 • За да изпълним договорните си задължения към вас, например за да администрираме всякакви промоции, за които сте абонирани
 • Да спазим законовите си задължения, например да откликнем на съдебно нареждане
 • Да посрещнем нашите легитимни бизнес интереси, например да комуникираме с вас или да разберем как използвате нашия Сайт, или във връзка с продуктите, които произвеждаме, с цел да извършим подобрения. Когато обработваме лична информация, която да посрещне легитимните ни интереси, ние въвеждаме стабилни предпазни мерки, за да осигурим защитата на вашата поверителност, и за да осигурим ненадхвърлянето на вашите интереси и фундаментални правa и свободи над нашите легитимни интереси. За повече информация за теста за балансиране, който провеждаме при обработване на вашата лична информация, която да посрещне нашите легитимни интереси, моля да се свържате с нас на данните по-долу.

Ние може да си набавим вашето разрешение да събираме и използваме определени видове лична информация, когато законът ни задължава да го направим (например във връзка с нашите преки маркетингови дейности, Бисквитки и Технологии за проследяване, или когато обработваме чувствителна лична информация). Ако поискаме вашето съгласие за обработване на личната ви информация, вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас, използвайки данните в края на това уведомление за поверителност.

 

Споделяне на информация

Ние можем да споделяме вашата лична информация с трети страни при следните обстоятелства:

 • Компании от групата “пладис”. “Юнайтед Бискитс Лимитед” (Обединеното кралство) е основно собственост на Йълдъз Холдинг АС (“Йълдъз”). Ние работим отблизо с други бизнеси и компании, които попадат в семейството на групата “пладис” и Йълдъз. Ние може да споделяме дадена информация за вашите интеракции и данни за всякакви безпокойства или оплаквания на нашия уебсайт с други компании от групата за маркетингови цели, потребителска оптимизация и вътршно докладване. Повече информация за “пладис” може да бъде намерена тук: https://pladisglobal.com/
 • Доставчици на услуги и бизнес партньори. Ние може да споделим вашата лична информация с нашите доставчици на услуги и бизнес партньори, които извършват маркетингови услуги и други бизнес операции за нас или съвместно с нас. Например, за да помогне за администриране на промоции или други събития, за изпращане на бюлетини и маркетингови електронни съобщения, за хостване или управление нашия уебсайт, за поддържане на услугите за електронни съобщения и съобщения, и за анализиране на информация.
 • Правоприлагаща агенция, съд, регулатор, държавен орган или друга трета страна. Ние може да споделим вашата информация с тези страни, когато вярваме, че това е необходимо за спазването на законово или регулационно задължение, или по друг начин да защити нашите права или правата на която и да било трета страна.
 • Купувачи на активи. Ние може да споделим вашата лична информация с която и да е трета страна, която закупува, или на която ние прехвърлим, всички или съществено всички наши активи и бизнес. Ако такава продажба или прехвърляне се случи, ние ще приложим значителни усилия да се опитаме да подсигурим това, че организацията, на която ще прехвърлим вашата лична информация, я използва по начин, който отговаря на това уведомление за поверителност.

 

Понеже ние оперираме като част от глобален бизнес, получателите, упоменати по-горе, могат да са разположени извън юрисдикцията, в която сте разположени вие (или в която ние предоставяме услуги). Вижте раздела за “Международно прехвърляне на лични данни” по-долу за повече информация.

 

Международно прехвърляне на лични данни

Вашата лична информация може да бъде прехвърлена към, съхранявана, и обработвана в страна, за която не се смята, че осигурява адекватно ниво на защита на личната информация по силата на законите на Европейския съюз.

Ние сме въвели подходящи предпазни мерки (такива като договорни ангажименти) в съответствие с приложимите законови изисквания, за да осигурим адекватната защита на вашите данни. За повече информация за въведените подходящи предпазни метки, моля да се свържете с нас на данните за връзка по-долу.

 

Деца

Ние приемаме защитата на поверителността на децата сериозно. Ние оперираме този уебсайт в съответствие с всички приложими закони в страната, в която сме разположени. Децата под 16-годишна възраст би трябвало да имат съгласието на родител/настойник, преди да предоставят каквато и да е лична информация на уебсайта. Ние няма да изискваме или искаме от децата под тази възраст да предоставят повече лична информация, отколкото е разумно необходимо, за да участват в приложимата дейност на Сайта. Ако определим по време на събирането, че потребителят е под тази възраст, ние няма да използваме или поддържаме неговата/нейната лична информация без съгласието на родителя/настойника. Без такова съгласие обаче детето може да не е в състояние да участва в определени дейности. При определени обстоятелства все пак ние може да поддържаме и използваме такава информация (в съответствие с останалото от тази политика и приложимите закони), за да можем да уведомим и да си набавим съгласие от родителя/настойника, и за определени цели на безопасност, сигурност, отговорност, и други, разрешени по силата на приложимите закони.

 

Бисквитки и технологии за проследяване

Ние използваме Бисквитки и Технологии за проследяване за достъп до нашия уебсайт, включително и IP-адреси, за да събираме автоматично техническа информация за ползването на нашия Сайт.

Това може да включва вашият тип интернет браузър или компютър, името на домейна на вашия интернет доставчик, броят на посещенията на страницата, и характерът и продължителността на такива посещения. Ние също така проследяваме броя на посетителите на нашия уебсайт в агрегатна форма. Тази информация ни помага да запазим нашия уебсайт свеж и интересен за нашите посетители, и да съобразим съдържанието с интересите на посетителите. Ние може да разкрием определена информация, събрана чрез бисквитки и подобни технологии, на потенциални партньори, рекламодатели (които могат да използват тази информация, за да предоставят реклами, съобразени с вашите интереси), или на други трети страни.

Определена функционалност, предложена на нашия сайт, използва бисквитки, за да може да оперира и изисква вашите лични данни, например за да може да се свърже с нас в социалните медии. Ние ще си набавим вашето съгласие, преди да поставим тези бисквитки.

Също така ние можем да позволим на трети страни, които доставят реклами на нашия Сайт (включая нашите промоционални партньори) , или имат функционалност, свързана с нашия Сайт, да поставят и да имат достъп до бисквитките на вашия компютър, но те няма да са в състояние да получат достъп до нашите бисквитки. Моля да разгледате нашата Политика на бисквитките за повече подробности.

Ние може да настроим браузъра на вашия компютър да забранява бисквитките, или да ви алармира, когато се изпращат бисквитки. Ако забраните бисквитките, може да не сме в състояние да оптимизираме вашето посещение на уебсайта ни, и определени функции може да не са налични.

 

Информационна сигурност и съхранение

Ние въвеждаме технически и организационни мерки, за да осигурим ниво на сигурност, което отговаря на риска за личната информация, която обработваме. Тези мерки са насочени към осигуряването на текущия интегритет и конфиденциалност на личната информация. Ние провеждаме оценка на тези мерки редовно, за да осигурим сигурността на обработването.

Ние ще пазим вашата лична информация дотогава, докато имаме взаимоотношения с вас, или както е посочено в Правилата и условията на съответната промоция. След като нашите взаимоотношения са достигнали до своя край, ние ще задържим вашата лична информация за такъв период от време, който ни позволява да:

 • Поддържаме бизнес архиви за целите на анализ и/или одит
 • Спазим изискванията за запазване на архиви по силата на закона
 • Да се защитим или да предявим каквито и да било съществуващи или потенциални искове
 • Да разгледаме всякакви оплаквания, отнасящи се до нашите услуги

Ние ще заличим вашата лична информация, когато вече не се изисква за тези цели. Ако има някаква информация, която по технически причини ни е невъзможно да заличим напълно от нашите системи, ние ще въведем подходящи мерки за предотвратяваето на каквото и да било по-нататъшно обработване или използване на данните.

 

Вашите права върху личната ви информация

Вие имате определени права по отношение на вашата лична информация, определени от местните закони. Те включват следните права:

 • Достъп до вашата лична информация
 • Коригиране на информацията, която пазим за вас
 • Изтриване на вашата лична информация
 • Ограничаване на нашата употреба на личната ви информация
 • Възпротивяване на нашата употреба на личната ви информация
 • Оттегляне на каквито и да било съгласия, които сте дал/а
 • Получаване на личната ви информация в ползваем електронен формат и препращането й на трета страна (право на преносимост на данни)
 • Подаване на оплакване до местните органи за защита на данните

Ние ще ви изпращаме маркетингови съобщения по имейл, СМС и други електронни пътища единствено ако имаме вашето разрешение да го правим.

Ако желаете да обсъдите или упражните тези права, моля да се свържете с нас, като използвате данните за връзка в края на тази политика за поверителност.

Ако смятате, че каквато и да било информация, която имаме за вас, е невярна или непълна, моля да се свържете с нас колкото е възможно по-скоро. Ние ще поправим или обновим всяка инфомация колкото ни е възможно най-скоро. Ние ще се свържем с вас, ако се нуждаем от допълнителна информация от вас, за да можем да уважим вашите искания.

 

Промени

Можете да изискате копие от тази политика от нас, като използвате данните за връзка, описани по-горе. Ние може да видоизменяме и обновяваме тази политика от време на време.

Ако променим тази политика за поверителност, ние ще ви уведомим за промените. Когато промените в тази политика за поверителност биха имали фундаментално отражение върху естеството на обработването, или по друг начин биха имали съществено отражение върху вас, ние ще ви дадем достатъчно предварително уведомление, за да имате възможност да упражните правата си (например да се възпротивите на обработването).

 

Връзка с нас

“Юнайтед Бискитс Лимитед” (Обединеното кралство), извършващи търговска дейност като “пладис”, са контрольорът, отговорен за личната информация, която събираме и обработваме.

Ако имате някакви въпроси или безпокойства по отношение на начина, по който е използвана вашата лична информация, моля да ни пишете по пощата до Правния отдел, “пладис” (Legal Department, pladis),  Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex  UB4 8EE , или по имейл personaldataqueries@pladisglobal.com.

Ние сме ангажирани с работата с вас, за да си набавим справедливо разрешение на всякакво оплакване или безпокойство по отношение на поверителността. Ако обаче смятате, че не сме били в състояние да ви асистираме за вашето оплакване или безпокойство, имате право да подадете оплакване до органа за защита на данни в Англия.

 

МАЙ 2018